Digitaal basisonderwijs (3): Moet het device mee naar huis? (en wie betaalt de iPad?)

Geplaatst op 7 juli 2014.

Sinds maart 2014 ben ik als projectleider/projectbegeleider betrokken bij een project ‘digitaal onderwijs’ met als doel dat over drie jaar 32 basisscholen eigentijds onderwijs aanbieden met behulp van digitale middelen. Vol verwondering bekijk ik de wereld van het onderwijs vanuit de invalshoek van ICT consultant/projectleider en als ouder. In een reeks van blogs wil ik graag de verzamelde informatie delen. Dit is de derde blog in de serie.

Deel 3: Moet het device mee naar huis? (en wie betaalt de iPad?)

Stel je bent als school of bovenschoolse organisatie overtuigd. Een klassieke methode waar je 9 jaar mee zou moeten gaan werken ga je niet meer aanschaffen. Er is een digitale leerlijn gekozen en is in een pilot al mee gewerkt en behoudens wat aanloopproblemen gaat dat goed. Dan moet er gekozen worden welke apparatuur er gebruikt gaat worden.

De keuze van apparatuur
De apparaten die de kinderen gebruiken worden devices genoemd. Het kunnen PC’s zijn, laptops of tablets in verschillende smaken, zoals Androïd-tablets, Chromebooks of de iPad van Apple. Het is van belang dat de apparaten goed de betreffende digitale leerstof kunnen weergeven. De meeste leerstof is webbased en is bruikbaar op vrijwel alle apparaten. Voor het gebruik van Apps ligt dat anders, die zijn speciaal voor Windows, voor Androïd of voor Apple. In mijn teksten noem ik vaak de iPad. De reden hiervoor is dat de scholen die voorop lopen met digitaal onderwijs vaak de iPad hebben gekozen. Uit de praktijk is gebleven dat de iPad als behoorlijk robuust en gebruiksvriendelijk wordt ervaren. Er zijn ook veel educatieve Apps voor de iPad verkrijgbaar. De iPad is dan wel een dure tablet maar gaat ook lang mee.

Het dilemma: Gaat de iPad mee naar huis of niet?
Scholen moeten gratis onderwijs aanbieden, maar scholen hoeven geen iPad gratis weg te geven. Als een school overgaat naar het geven van ‘digitaal onderwijs’ dat staat zij voor de aanschaf van een digitale leerlijn, vaak een investering in het netwerk (WiFi, internet) en de leerkrachten moeten getrained en gecoached worden. Nu hangt het van de visie van de school af of men zich wil richten op het gehele leerproces van het kind; van ’s ochtends opstaan tot ’s avonds naar bed gaan en alles daartussen, of dat men zich richt op de tijd (ik geloof dat het 5,5 uur is) dat het kind op school is.

De devices blijven op school
Scholen die ervoor kiezen om wel onderwijs te geven met digitale middelen, maar de devices op school willen laten hebben vaak de volgende overwegingen:

  • De verantwoordelijkheid van de school is alleen binnen de uren en binnen de muren van de school
  • Wij gebruiken wel digitale leerstof, maar geven in feite nog overwegend klassikaal les
  • Wij nemen de tijd voor het invoeren van ‘digitaal onderwijs’
  • Onderwijs moet gratis zijn
  • We willen de ouders niet om een bijdrage vragen.

De iPad gaat mee naar huis
Scholen die ervoor kiezen om onderwijs te geven met digitale middelen en vinden dat de kindere de devices mee naar huis moeten nemen hebben vaak de volgende overwegingen:

  • De school wil het leerproces van de kinderen ondersteunen ook buiten de uren en de muren van de school
  • Wij willen geen tussenfase van klassiek onderwijs met moderne middelen, maar willen het liefst in één maal overgaan naar digitaal onderwijs met als doel het onderwijs te vernieuwen/verbeteren
  • Het zorgvuldig (leren) omgaan met een device ondersteunt het zelf doen/ zelf ervaren uit de 70/20/10-verhouding en is ook onderdeel van het leerproces
  • Het onderwijs is gratis, maar we kunnen geen gratis iPad weggeven
  • We vragen de ouders om een bijdrage voor de iPad.

Als ik nu een zoon of dochter van 3 jaar had dan ging ik zeker bij een aantal scholen vragen naar hun visie op digitaal onderwijs. Verschillende scholen en bovenschoolse organisaties hebben een verschillende visie op ‘digitaal onderwijs’. Er is dus keuze. Ik ben heel benieuwd welke keuzes scholen, bovenschoolse organisaties en ouders de komende jaren gaan maken.

In de volgende Blogs: Wat zijn de voor -en nadelen van het prominente gebruik van digitale middelen (vaak iPads) in de school, zijn er ook valkuilen? Welke concrete resultaten zijn er inmiddels geboekt met dit wondermiddel? Wat betekend het voor de leerkrachten? En zitten de kinderen dan niet de hele dag achter de iPad?

kinderen-ipad-IMG_2045

Geplaatst op 7 juli 2014. Categorie(ën): Digitaal onderwijs