Diensten

Stollenwerk Consultancy levert 3 diensten:

We vinden het belangrijk om onafhankelijk advies te geven, daarbij hebben we een voorkeur voor slimme, vaak relatief eenvoudige oplossingen. Onafhankelijk betekent dat we geen product of dienst aanprijzen of verkopen. We willen het beste advies geven aan u als klant. Het uitgangspunt zijn uw visie, het beleid en doelstellingen. In de Consultancy-fase kunnen we meedenken, met name over hoe uw visie gerealiseerd kan worden.

In het project doen we die zaken die ervoor zorgen dat uw visie wordt gerealiseerd en doelstellingen behaald. ICT is hierbij meestal een middel die helpt om een bedrijfsproces, werkproces of leerproces te ondersteunen. ICT moet het doen, het moet goed te gebruiken zijn, niet duurder dan nodig, de implementatie van ICT middelen is meestal niet het einddoel maar een middel.

Soms zijn er problemen in de techniek of in een project en daar worden we soms bijgeroepen, met een mooi woord troubleshooting of misschien is (technisch) crisismanagement wel een goede omschrijving. Deze dienst heeft de bijnaam ‘Red mijn ICT’. Red mijn ICT is het antwoord op alle ICT problemen waar u niet om heeft gevraagd.